Ubezpieczenie mienia


  • Od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu.
  • Sprzętu elektronicznego
  • Szyb i innych przedmiotów od stłuczenia