Ubezpieczenie turystyczne


Co jest przedmiotem ubezpieczenia

  • koszty leczenia
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
  • bagaż podróżny
  • Odpowiedzialność Cywilna
  • Assistance
  • Sprzęt sportowy

 

Możliwość wyboru różnych wariantów w zależności od charakteru wyjazdu:

  • wypoczynkowy
  • wyjazd na narty, nurkowanie itp.
  • praca