Ubezpieczenie techniczne


  • Ryzyk budowlanych
  • Ryzyk montażowych
  • Sprzętu elektronicznego od uszkodzeń
  • Maszyn i urządzeń od uszkodzeń.
  • Maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
  • Sprzęt i maszyny budowlane