Ubezpieczenie mieszkania


Każdy właściciel mieszkania powinien rozważyć możliwość jego ubezpieczenia. Tego typu polisa chroni mieszkanie w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od właściciela, takich jak włamanie, awaria, zalanie, przepięcie czy pożar.