Ubezpieczenie komunikacyjne


Porównujemy zakres i składki w 19 Towarzystwach Ubezpieczeniowych

 

W naszej ofercie posiadamy wszystkie rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • Obowiązkowe OC komunikacyjne
 • Pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AUTOCASCO)
 • Od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów mechanicznych
 • Zielona Karta
 • Wyposażenie dodatkowe
 • Autoszyby
 • Assistance
 • Ochrona utraty zniżki do OC i AC

 

Jeśli w firmie jest więcej niż 10 pojazdów ubezpieczonych w różnych terminach i Towarzystwach Ubezpieczeniowych to ciężko zapanować nad flotą i kosztami związanymi ze składkami.

 

Pomożemy skonsolidować flotę w całość. Korzyści przy podpisaniu Umowy Generalnej:

 • niezmienność ceny na OC i AC przez 12 miesięcy bez względu na szkodowość i podwyżki cen
 • możliwość wyrównywania okresu ubezpieczenia do OC i AC
 • szybka likwidacja szkód