Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej


  • Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
  • Za produkt
  • Członków organów statutowych i dyrekcji spółek prawa handlowego.
  • Z tytułu wykonywania zawodu lekarza, farmaceuty lub innego zawodu w służbie zdrowia
  • Osób prowadzących biuro rachunkowe
  • Doradców podatkowych
  • Przewoźnika
  • Spedytora