Ubezpieczenie domu


Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • Mienie (dom, mieszkanie, mienie ruchome, mienie wartościowe, stałe elementy, budowla, budynek gospodarczy, zewnętrzne elementy)
 • Odpowiedzialność cywilna z możliwością rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną najemcy lub wynajmującego
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia
 • Dewastacja
 • Koszty ochrony prawnej
 • Nagrobki

 

Assistance:

 • Dom Assistance
 • Medyczne Assistance

 

Dom letniskowy:

 • Mienie ruchome
 • Mienie ruchome i stałe elementy

 

Dom w budowie

 • Mienie ruchome
 • Mienie ruchome i stałe elementy